POVOLENÉ LINIE

POVOLENÉ LINIE
. Riadky zodpovedajúce pravidlám výberu pre elektrické. dipólové prechody. Prírodná história. Encyklopedický slovník.

. Riadky zodpovedajúce pravidlám výberu pre elektrické. dipólové prechody.

Prírodná história. Encyklopedický slovník.