Ate

Ate
(Sayaskr.), Hryzenie (Pali) - užitočný a prospešný (alebo akusala, akushala - zbytočné, škodlivé). Výrazy použité na charakterizovanie opatrenia, karmické dôsledkoch to-rýh pomôcť alebo brániť priebeh morálneho vedomia, spôsobujú človek pociťuje radosť či bolesť. N. a. Kanaeva budhizmus. Slovník. - M .
(sayaskr.), Hryzenie (Pali) - užitočný a prospešný (alebo akusala, akushala - zbytočné, škodlivé). Výrazy použité na charakterizovanie opatrenia, karmické dôsledkoch to-rýh pomôcť alebo brániť priebeh morálneho vedomia, spôsobujú človek pociťuje radosť či bolesť. N. a. Kanaeva

budhizmus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.