Ayrtam

Ayrtam
- Ciest na pravom brehu Darya rieky Amu, 10 km východne od mesta Termez v južnom Uzbekistane, s pozostatkami dávneho osídlenia. Tu sú vykopaní dvaja Budhovia. komplex Kušanského času (2-4 storočia). Prvý komplex sa nachádza na kopci, obklopený zvyšky hrad
- ciest na pravom brehu Darya rieky Amu, 10 km východne od mesta Termez v južnom Uzbekistane, s pozostatkami dávneho osídlenia. Tu sú vykopaní dvaja Budhovia. komplex Kušanského času (2-4 storočia). Prvý komplex sa nachádza na kopci, obklopený zvyšky hrad