Baychzhan

Baychzhan
Huaihai (720-814) - veľryba mních Chan školu, žiakom DAOI žil na hore Baychzhanschan (. Teraz provincia Jiangxi) Podľa tradície, bol zakladateľom prvého nezávislého kláštora Chan ho preč ..... to pripisuje autorstvo Chan kláštor listinu "pravidlá čisto Baychzhana" (Baychzhan tsiiguy), ktorý je považovaný za model pre neskoršie Chan Charty najmä dôraz kladený B.
Huaihai (720-814) - veľryba mních Chan školu, žiakom DAOI žil na hore Baychzhanschan (. Teraz provincia Jiangxi) Podľa tradície, bol zakladateľom prvého nezávislého kláštora Chan ho preč ..... to pripisuje autorstvo Chan kláštor listinu "pravidlá čisto Baychzhana" (Baychzhan tsiiguy), ktorý je považovaný za model pre neskoršie Chan Charty najmä dôraz kladený B. x potrebovať fizich prácu pre všetkých mníchov vyhlásil B. široko známy princíp ...... "deň bez práca - deň bez jedla. "- AM Kabanov

Budhizmus, slovník - M .: republika odlesk, NL Žukovská, VI Kornev 1992.