Hnutie Balagat

Hnutie Balagat
- Stanovený termín vo vedeckej literatúre je nesprávnym pojmom pre pohyb vo vrtáku. Lamaizmus, ktorý vznikol na začiatku. 20 centov z iniciatívy Lamy Kizhinginsky datsana Lubsan Samdzn Tsydenova (1842-1920) a hambo-lama tib. Kláštor Gumbum Jayaks-gegen. C
- stanovený termín vo vedeckej literatúre je nesprávnym pojmom pre pohyb vo vrtáku. Lamaizmus, ktorý vznikol na začiatku. 20 centov z iniciatívy Lamy Kizhinginsky datsana Lubsan Samdzn Tsydenova (1842-1920) a hambo-lama tib. Kláštor Gumbum Jayaks-gegen. C