Banková záruka

Banková záruka
(Banková záruka) Povinnosť banky splatiť dlh, ak to dlžník nemôže urobiť. Banková záruka môže slúžiť ako zábezpeka na úver, ale samotné banky pred poskytnutím takejto záruky vyžadujú spoľahlivú bezpečnosť. Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S.
(banková záruka) Povinnosť banky splatiť dlh, ak to dlžník nemôže urobiť. Banková záruka môže slúžiť ako zábezpeka na úver, ale samotné banky pred poskytnutím takejto záruky vyžadujú spoľahlivú bezpečnosť.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.