Bezmen

Bezmen
Najjednoduchšie pákové alebo pružinové váhy. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.
najjednoduchšie pákové alebo pružinové váhy.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.