Bhadrajanija

Bhadrajanija
(Sanskrt, v tradícii Budhov "tých to- sledovať cestu Acari Bhadra jeho účastníkov.".) - podshkola Pudgalavada, tvoril cca. 150 pnl. e. B. významne doplnil Abhidharma-pitaku materskej školy vatsiputriya kvôli zavedeniu nových sekcií. Stúpenci B. mali osobitný vplyv v Nasiku, Kankheri a Bombaji. Tu v 2.
(sanskrt, v tradícii Budhov "tých to- sledovať cestu Acari Bhadra jeho účastníkov.".) - podshkola Pudgalavada, tvoril cca. 150 pnl. e. B. významne doplnil Abhidharma-pitaku materskej školy vatsiputriya kvôli zavedeniu nových sekcií. Stúpenci B. mali osobitný vplyv v Nasiku, Kankheri a Bombaji. Tu v 2. storočí. n. e. pre nich boli založené kláštory, ku ktorým dostali všestrannú podporu od vládcov dynastie Satavahan. - L. R. Furtseva

budhizmus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.