Bhavaviveka, Bhave

Bhavaviveka, Bhave
- (6. Stor.) - prominentný indo-budhistický. mysliteľ, stúpenec Nagarjuna a Madhyamika-zakladateľ Svatantrika - podshkoly Mahayana filozofia. B. napadol apofatickú techniku ​​buddhapalit, ktorá viedla k rozdeleniu medzi madhyamikami. Upriamená možnosť vzn
- (6. stor.) - prominentný indo-budhistický. mysliteľ, stúpenec Nagarjuna a Madhyamika-zakladateľ Svatantrika - podshkoly Mahayana filozofia. B. napadol apofatickú techniku ​​buddhapalit, ktorá viedla k rozdeleniu medzi madhyamikami. Upriamená možnosť vzn