Bimbisara

Bimbisara
(544 -... 480 Pr.) - guvernér štátu-va Magadha v Indii Dr jednom. z prvých nasledovníkov Budhu (pozri história buddhizmu, budhizmu v Indii - NK Zhukovskaya budhizmu slovník - M .... republiky NK Zhukovskaya, VI Kornev 1992. ..
(544 -... 480 pr.) - guvernér štátu-va Magadha v Indii Dr jednom. z prvých nasledovníkov Budhu (pozri história buddhizmu, budhizmu v Indii - NK Zhukovskaya

budhizmu slovník - M .... republiky NK Zhukovskaya, VI Kornev 1992.

..