Bogdo-gegen

Bogdo-gegen
(1870 1924) - Posledné hlava Lamaist cirkev v Mongolsku, ôsmy titul dzhebtszun strednodobom dambahutuhta. Po vyhlásení autonómie Mongolska v roku 1911 za súčasť hnutia Manchu. Qing dynastie Číny. sa stal hlavou sporu. - teoretikom. Mong. a dokonca aj po revolúcii v roku 1921 zostali nominálne. Cez nezodpovedá stavu "živým Bohom" spôsobu života (porušenie DOS.
(1870 1924) - posledné hlava Lamaist cirkev v Mongolsku, ôsmy titul dzhebtszun strednodobom dambahutuhta. Po vyhlásení autonómie Mongolska v roku 1911 za súčasť hnutia Manchu. Qing dynastie Číny. sa stal hlavou sporu. - teoretikom. Mong. a dokonca aj po revolúcii v roku 1921 zostali nominálne. Cez nezodpovedá stavu "živým Bohom" spôsobu života (porušenie DOS. Prikázania, v Vol. H. celibátu, účasť na Politi. Sprisahanie proti lieku. Vlády Mongolsko) B. -r. až kým jeho smrť nebol predmetom božstiev. uctievanie zo všetkých oblastí života v Mongolsku. - NL Žukovská

budhizmus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.