Borobudur

Borobudur
- Buddh. chrámový komplex z 8. stor. na Cent. Java (Indonézia), postavená počas rozkvetu štátu Srivijaya jeho vládcom Shailendrou, bola vynikajúcim príkladom Budhov. architektúru svojej doby. Na 5 terasách, korunovaných Ch. 72 sôch budhov, 429 soch bodhis
- buddh. chrámový komplex z 8. stor. na Cent. Java (Indonézia), postavená počas rozkvetu štátu Srivijaya jeho vládcom Shailendrou, bola vynikajúcim príkladom Budhov. architektúru svojej doby. Na 5 terasách, korunovaných Ch. 72 sôch budhov, 429 soch bodhis