Budha a obyčajný človek - podstata a

Budha a obyčajný človek - podstata a
- Doktrinálne pozície buddhizmu (mahájánového), s uvedením základnej identitu Budhu a všetkých ostatných živých tvorov .. Rôzne argumenty sú založené na systéme uznávania Budhu v "dharmy tela," jediného pravého skutočnosti, niektoré univerzálne substancie
- doktrinálne pozície buddhizmu (mahájánového), s uvedením základnej identitu Budhu a všetkých ostatných živých tvorov .. Rôzne argumenty sú založené na systéme uznávania Budhu v "dharmy tela," jediného pravého skutočnosti, niektoré univerzálne substancie