Rozpočtu

Rozpočtu
( Inosk šašo ..) (Lat.) - peňažné odhady príjmov a výdavkov Property .) > Cf. Byť v rozpočte , snaží sa stráviť každý deň, rovnako ako každý rubľ. Goncharov. Oblomov. Priem. Budjet ( English ) je kožená taška. Priem. Bougette ( fr. ). Priem. Poche-pochette. Bulga ( lat. ) - taška. Ruské myslenie a reč.

( inosk šašo ..) (Lat.) - peňažné odhady príjmov a výdavkov ( Property .) > Cf. Byť v rozpočte , snaží sa stráviť každý deň, rovnako ako každý rubľ. Goncharov. Oblomov. Priem. Budjet ( English ) je kožená taška. Priem. Bougette ( fr. ). Priem. Poche-pochette. Bulga ( lat. ) - taška. Ruské myslenie a reč. Jeho vlastné a iné ". Skúsenosti z ruskej frazeológie. Zbierka obrazových slov a alegórií. TT 1-2. Chôdza a presné slová. Zbierka ruských a zahraničných citátov, príslovie, výroky, príslovie a jednotlivé slová. Petrohrad. , typ. Ak. Sciences. , MI Mikhelson. 1896-1912.