Raskudahtalis

Raskudahtalis
( Inosk .) (Inosk.) - dostať hlučný, krik v zúrivosti nad opatrením, bez zvláštnej príležitosti (narážka na kdákání sliepky vajíčko snesshy) ruského myslenia a reči. Jeho vlastné a iné ". Skúsenosti z ruskej frazeológie. Zbierka obrazových slov a alegórií. TT 1-2. Chôdza a presné slová. Zbierka ruských a zahraničných citátov, príslovie, výroky, príslovie a jednotlivé slová.

( inosk .) (Inosk.) - dostať hlučný, krik v zúrivosti nad opatrením, bez zvláštnej príležitosti (narážka na kdákání sliepky vajíčko snesshy)

ruského myslenia a reči. Jeho vlastné a iné ". Skúsenosti z ruskej frazeológie. Zbierka obrazových slov a alegórií. TT 1-2. Chôdza a presné slová. Zbierka ruských a zahraničných citátov, príslovie, výroky, príslovie a jednotlivé slová. Petrohrad. , typ. Ak. Sciences. , MI Mikhelson. 1896-1912.