Kompilácia

Kompilácia
(Z francúzskeho Comparer -. Pre porovnanie, kompletovanie) porovnania opatrení alebo nameraná hodnota s hodnotou reprodukovateľným opatrení počas merania (pozri porovnanie. . opatrenie spôsob merania), k produkoval porovnaním nástroj (porovnávacia nástroje). ravnoplechnyh závažia (pozri rovnováha) , Elektrická Potenciometer , fotometrické lavice s fotometre, komparátory pre lineárne opatrenia a podobne Veľká sovietská encyklopédia.
(z francúzskeho Comparer -. Pre porovnanie, kompletovanie) porovnania opatrení alebo nameraná hodnota s hodnotou reprodukovateľným opatrení počas merania (pozri porovnanie. . opatrenie spôsob merania), k produkoval porovnaním nástroj (porovnávacia nástroje). ravnoplechnyh závažia (pozri rovnováha) , Elektrická Potenciometer , fotometrické lavice s fotometre, komparátory pre lineárne opatrenia a podobne

Veľká sovietská encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia., 1969-1978.