ÚPlnosť vybavenia

ÚPlnosť vybavenia
Dodržanie rozsahu a podielu rôznych typov potrebného na jeho množstvo a zloženie pre hladký priebeh výrobného programu firmy. K. o. - dôležitá podmienka pre jednotné nakladanie, rytmické práce podniku a racionálne využívanie výrobnej kapacity (pozri výrobnú kapacitu). V širšom zmysle slova. pokrýva nielen technologické, ale aj elektrické a zdvíhacie a dopravné zariadenia, zariadenia pomocných a obslužných priestorov podniku.
dodržanie rozsahu a podielu rôznych typov potrebného na jeho množstvo a zloženie pre hladký priebeh výrobného programu firmy. K. o. - dôležitá podmienka pre jednotné nakladanie, rytmické práce podniku a racionálne využívanie výrobnej kapacity (pozri výrobnú kapacitu). V širšom zmysle slova. pokrýva nielen technologické, ale aj elektrické a zdvíhacie a dopravné zariadenia, zariadenia pomocných a obslužných priestorov podniku. Kompletná dodávka technologických zariadení je mimoriadne dôležitá pri výstavbe nových výrobných zariadení na ich včasné uvedenie do prevádzky.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.