Komplexné návrhy

Komplexné návrhy
Murované konštrukcie (steny, piliere, stožiare) vystužené železobetónovými prvkami, ktoré sú v nich zabudované a pracujú spolu so spojkou. Používajú sa v prípadoch, keď je potrebné výrazne zvýšiť nosnosť kamenných konštrukcií , bez zvýšenia rozmerov ich častí. Zvlášť dôležité je použitie snímačov tlaku na posilnenie stien budov postavených v seizmických oblastiach.
murované konštrukcie (steny, piliere, stožiare) vystužené železobetónovými prvkami, ktoré sú v nich zabudované a pracujú spolu so spojkou. Používajú sa v prípadoch, keď je potrebné výrazne zvýšiť nosnosť kamenných konštrukcií , bez zvýšenia rozmerov ich častí. Zvlášť dôležité je použitie snímačov tlaku na posilnenie stien budov postavených v seizmických oblastiach. Výhoda K.K (v porovnaní s kamennými štruktúrami) - vyššia pevnosť. Sú však časovo náročnejšie ako prefabrikované železobetónové konštrukcie. Lit. : Polyakov SV, Falevich BN, Návrh kamenných a veľkoplošných konštrukcií, Moskva, 1966; Príručka dizajnéra, zväzok 12 - Kamenné a vystužené konštrukcie, M., 1968. 999. A. Kameiko. Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.