Integrované využívanie surovín

Integrované využívanie surovín
Najucelenejšie, ekonomicky odôvodnené použitie všetkých užitočných zložiek obsiahnutých v surovinách, ako aj vo výrobných odpadoch. Takmer všetky druhy surovín minerálneho a organického pôvodu obsahujú množstvo cenných prvkov. Úplnosť ich ťažby a použitia závisí od potreby a úrovne vývoja technológií.
najucelenejšie, ekonomicky odôvodnené použitie všetkých užitočných zložiek obsiahnutých v surovinách, ako aj vo výrobných odpadoch. Takmer všetky druhy surovín minerálneho a organického pôvodu obsahujú množstvo cenných prvkov. Úplnosť ich ťažby a použitia závisí od potreby a úrovne vývoja technológií. K. a. a. zvyšuje efektívnosť výroby, zvyšuje objem a rozsah výrobkov, znižuje ich základné náklady a znižuje náklady na vytváranie základov surovín a zabraňuje kontaminácii životného prostredia priemyselným odpadom. Podrobnejšie informácie nájdete v článkoch Odpady z výroby, Suroviny.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.