Komplyuvy

Komplyuvy
(Lat. compluvium z compluere - kŕdľa) a obdĺžnikový otvor v streche starořímského domu (pozri Atrium) , je navrhnutý tak, aby odtok dažďovej vody do bazéna (Impluvia) .. Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.
(lat. compluvium z compluere - kŕdľa) a obdĺžnikový otvor v streche starořímského domu (pozri Atrium) , je navrhnutý tak, aby odtok dažďovej vody do bazéna (Impluvia) ..

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.