Zloženie (mat.)

Zloženie (mat.)
Track (matematický), spoločný názov pre prevádzku, ktorý produkuje dva prvky a, b tretí prvok c = a * b. Napríklad K dvoch funkcií f (x) a g (x) sa nazýva funkcia h (x) = f [g (x)]. V matematickej analýze a teórii pravdepodobnosti sa K. nazýva niektorými inými spôsobmi, ako vytvoriť tretiu funkciu h (x) = f (x) * g (x) z dvoch funkcií f (x) a g (x) Veľká sovietska encyklopédia.
Track (matematický), spoločný názov pre prevádzku, ktorý produkuje dva prvky a, b tretí prvok c = a * b. Napríklad K dvoch funkcií f (x) a g (x) sa nazýva funkcia h (x) = f [g (x)]. V matematickej analýze a teórii pravdepodobnosti sa K. nazýva niektorými inými spôsobmi, ako vytvoriť tretiu funkciu h (x) = f (x) * g (x) z dvoch funkcií f (x) a g (x)

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.