Krajania - to ... čo spoluobčanov?

Krajania - to ... čo spoluobčanov?
(French compatriote, z latinského cum - .. Spoločne a Patria - rodisko) (francúzsky compatriote, z latinského cum dohromady a Patria vlasti ..) krajan , Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.
(French compatriote, z latinského cum - .. Spoločne a Patria - rodisko) (francúzsky compatriote, z latinského cum dohromady a Patria vlasti ..) krajan ,

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.