Kompresia

Kompresia
(Z latinského compressio -. Kontrakcie) a sily na plynné tele, čo vedie k zníženiu objemu obsadené nich, ako aj k zvýšeniu tlaku a teploty. Kompresor sa prevádzkuje v kompresoroch a aj pri prevádzke spaľovacieho motora (pozri spalovací motor) a iných zariadení. Namiesto toho, K. v Sovietskom literatúre sa aplikuje zvyčajne termín kompresie, ktorá má však Všeobecnejšie, rovnako ako sa vzťahuje na zníženie objemu plynu v priebehu chladenia (viď.
(z latinského compressio -. Kontrakcie) a sily na plynné tele, čo vedie k zníženiu objemu obsadené nich, ako aj k zvýšeniu tlaku a teploty. Kompresor sa prevádzkuje v kompresoroch a aj pri prevádzke spaľovacieho motora (pozri spalovací motor) a iných zariadení. Namiesto toho, K. v Sovietskom literatúre sa aplikuje zvyčajne termín kompresie, ktorá má však Všeobecnejšie, rovnako ako sa vzťahuje na zníženie objemu plynu v priebehu chladenia (viď. Termodynamika) a kryty (viď. Resist materiály) pevných látok.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.