Počítač

Počítač
(Anglicky počítač, z latinského výpočtovo - myslím počítať ..) , termín prijatý v zahraničnej literatúre (prevažne anglicky hovoriace); znamená zariadenie, ktoré funguje automaticky podľa vopred naprogramovaného poradia pokynov, na riešenie matematických a ekonomicko-štatistických problémov, problémy s plánovaním a riadením výroby atď.
(anglicky počítač, z latinského výpočtovo - myslím počítať ..) , termín prijatý v zahraničnej literatúre (prevažne anglicky hovoriace); znamená zariadenie, ktoré funguje automaticky podľa vopred naprogramovaného poradia pokynov, na riešenie matematických a ekonomicko-štatistických problémov, problémy s plánovaním a riadením výroby atď. Termín "K." sa zvyčajne identifikujú s elektronickými počítačmi (pozri Počítačový počítač).

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.