Kominist

Kominist
("Communist") týždenník, orgán Zväzu komunistov Juhoslávie. Bola založená v januári 1925. Je publikovaná (ako týždenná - 1. mája 1957) v Belehrade v srbčine-chorvátčine (cyrilika a latinčina), v slovinčine a macedónčine. Circulation (1972) 132, 5 tisíc kópií. Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia.
("Communist") týždenník, orgán Zväzu komunistov Juhoslávie. Bola založená v januári 1925. Je publikovaná (ako týždenná - 1. mája 1957) v Belehrade v srbčine-chorvátčine (cyrilika a latinčina), v slovinčine a macedónčine. Circulation (1972) 132, 5 tisíc kópií.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.