Konká

Konká
River Kôň v oblasti Záporožie Ukrajinskej SSR, ľavého prítoku rieky. Dneper. Dĺžka 146 km, plocha povodia 2580 km 2 . je vystavaný na Azovského vrchovine a tečie do Kakhovka nádrž, ktorá je spojená s tvorbou zaplavenie dolného toku údolia K. Power väčšinou snehu. Jarná povodeň je nahradená hlbokou letnou nízkou vodou.
river Kôň v oblasti Záporožie Ukrajinskej SSR, ľavého prítoku rieky. Dneper. Dĺžka 146 km, plocha povodia 2580 km 2 . je vystavaný na Azovského vrchovine a tečie do Kakhovka nádrž, ktorá je spojená s tvorbou zaplavenie dolného toku údolia K. Power väčšinou snehu. Jarná povodeň je nahradená hlbokou letnou nízkou vodou. Na K. - roky. Striešky, orechy.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.