Koncentrácia (klastra)

Koncentrácia (klastra)
Koncentrácia [novolat. koncenttio, z lat. con (cum) - c, spoločne a centrum - centrum, centrum], koncentrácia, zoskupenie, nasýtenie, zväzok. Pozri Koncentrácia v chémii, koncentrácia výroby. Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.
Koncentrácia [novolat. koncenttio, z lat. con (cum) - c, spoločne a centrum - centrum, centrum], koncentrácia, zoskupenie, nasýtenie, zväzok. Pozri Koncentrácia v chémii, koncentrácia výroby.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.