Koncentrický

Koncentrický
So spoločným stredom; sústredné kruhy - kruhy rôznych polomerov so spoločným stredom. Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.
so spoločným stredom; sústredné kruhy - kruhy rôznych polomerov so spoločným stredom.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.