Concepcion (mesto v Paraguaji)

Concepcion (mesto v Paraguaji)
Concepcion (Concepcion), mesto v centrálnej časti Paraguaj, správneho strediska oddelenia Concepcion. 52, 8 tisíc obyvateľov (1970). Prístav na rieke. Paraguaj. Múka, textil, koža, píla. Obchod s živočíšnymi výrobkami, čajom, tabakom, drevom. Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia.
Concepcion (Concepcion), mesto v centrálnej časti Paraguaj, správneho strediska oddelenia Concepcion. 52, 8 tisíc obyvateľov (1970). Prístav na rieke. Paraguaj. Múka, textil, koža, píla. Obchod s živočíšnymi výrobkami, čajom, tabakom, drevom.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.