Ulity

Ulity
(Z gréckeho Konche. - umývadlo) semi-dome, slúži k prekrývať polo-valcovej časti budov (apses, výklenky). Pochádzajúce z východnej helénistickej architektúry bol kostol široko používaný v rímskej a byzantskej architektúre, v stredovekých kresťanských náboženských budovách. Mešity alebo nástenné maľby s obrazom Krista, Panny Márie, kresťanskí svätí boli často umiestnení v K.
(z gréckeho Konche. - umývadlo) semi-dome, slúži k prekrývať polo-valcovej časti budov (apses, výklenky). Pochádzajúce z východnej helénistickej architektúry bol kostol široko používaný v rímskej a byzantskej architektúre, v stredovekých kresťanských náboženských budovách. Mešity alebo nástenné maľby s obrazom Krista, Panny Márie, kresťanskí svätí boli často umiestnení v K.

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.