Conchoid

Conchoid
(Z gréckeho konchoeides -. Ako shell) rovná čiara . Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.
(z gréckeho konchoeides -. Ako shell) rovná čiara .

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.