Conchology

Conchology
Konhiliologiya (z gréčtiny . Konche, konchýlion - umývadlo a ... logami (pozri ... logy.)) , časť zo zoológie, ktorá študuje škrupiny (hlavne kôrovce (pozri mušle.)) . Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.
konhiliologiya (z gréčtiny . Konche, konchýlion - umývadlo a ... logami (pozri ... logy.)) , časť zo zoológie, ktorá študuje škrupiny (hlavne kôrovce (pozri mušle.)) .

Veľká sovietska encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. 1969-1978.