А

А

A. Kritérium medzinárodnej normy prijaté v praxi poistenia prepravy tovaru. Rovnocenné pravidlám poistenia proti všetkým rizikám. Bol zavedený v roku 1982. Navrhované inštitútom Londýnskych poisťovateľov. B. Názvy viacerých programov pre lekársku starostlivosť Medicare (USA) Slovník obchodných podmienok. Čítajte Viac

Abdikácie

Abdikácie

Z lat. abadicato vzdať vedúcej pozície na abdikáciu akéhokoľvek orgánu o morálnych dôvodov alebo z dôvodu neschopnosti kombinovať niekoľko príspevky v prípade, že jeden z nich voliteľné. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Kontrola prevádzky

Kontrola prevádzky

Ing. operatívny audit nezávislé hodnotenie organizačného riadenia spoločnosti na rôznych úrovniach so súčasným hodnotením spoľahlivosti systémov vnútornej kontroly spoločnosti. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Auto-Combi

Auto-Combi

Ing. auto-Combe typ poistenia dopravných prostriedkov obsahuje kombináciu poistenia objektov sú: vodič a cestujúci v prípade úmrtia a invalidity, vozidlo, batožina v ňom obsiahnuté. Poistenie sa vykonáva po dobu prevádzky vozidla. Vykonáva sa s povolením alebo bez licencie. Slovník obchodných podmienok. Čítajte Viac

Pozícia

Pozícia

Ing. pozícia na trhu s futures transakciami vo forme otvorených zmlúv. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Polohovanie

Polohovanie

Marketingové a propagačné činnosti na poskytovanie spoločnosti, produktu, služby s určitým miestom, výklenku na trhu, konkurencieschopnosti, rozšírenia klientely, možných spotrebiteľov. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Position Active

Position Active

Anglicky. aktívne pozície A. Mesiacov dodávky, ktorá je sústredená v obchodovanie na akciovom trhu. P. a. To zodpovedá dobe dodávok a rast dopytu. Počet transakcií v ostatných mesiacoch sa výrazne zníži, a ceny nie sú kótované. B. Mesiace dodávok, ktoré sú obchodované a kótované ceny počas špeciálnej obchodovania. Čítajte Viac

Polohovanie produktov

Polohovanie produktov

Vykonanie prác týkajúcich sa definície výrobku na trhu existujúcich výrobkov, konkurencia je možné s nimi smery zmenu v taktike a stratégii propagácie produktu zmeniť. IT je jedným z hlavných prvkov marketingu. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Pozícia sortiment

Pozícia sortiment

Ing. typ sortimentu typ, typ, značku alebo veľkosť produktov ponúkaných spoločnosťou na trhu. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Position Outright

Position Outright

Naliehavá menová pozícia, ktorá sa prejavila ako dôsledok bežnej forwardovej transakcie. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Pozícia Burza

Pozícia Burza

Výmenný pomer medzi záväzkami kúpiť a predať cenné papiere alebo tovary v určitom čase. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Pozícia Mena

Pozícia Mena

Ing. menová pozícia pomer požiadaviek a záväzkov spoločnosti, banky v cudzej mene. V prípade ich rovnosti, a. sa považuje za uzavretú a ak existuje nesúlad, je otvorená. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Position Ox

Position Ox

K situácii, kedy sa počet nákupov cenných papierov v určitom prehrávači prekročí počet predajov a zároveň sa zvyšuje zisk z rastúcich cien. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Pozícia Dlhá

Pozícia Dlhá

A. Odkryté záväzkami, kúpnymi zmluvami, zostatkom futures na nákup. B. Situácia, kedy musí byť nákup tovaru, meny alebo cenných papierov sprevádzaný zodpovedajúcim predajom. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Pozícia Naked

Pozícia Naked

Výmenná pozícia nie je chránená pred cenovým rizikom. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Long pozície

Long pozície

Cenné papiere nakúpené na skladovanie a používanie v budúcnosti. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Pozícia Krátka

Pozícia Krátka

Pomer účastníkov trhu záväzky ako záväzky z transakcií predaja tovaru alebo konkrétne burzou cenných papierov, presiahne výšku povinnosti pre transakcie nákupu. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001. Čítajte Viac

Pozícia zatvorená

Pozícia zatvorená

A. Ukončenie vyrovnania transakcie s cennými papiermi, spätné odkúpenie predaného papiera alebo predaj nakúpeného papiera. B. Pomer záväzkov účastníkov trhu, keď počet záväzkov na nákup a predaj konkrétnej burzovej komodity alebo cenného papiera je rovnaký. V. Forma predaja nových akcií na burze, keď jedna spoločnosť alebo banka získa všetky emisie akcií a stane sa výhradným predávajúcim. Čítajte Viac