HARMONICKÉ MIDDLE

HARMONICKÉ MIDDLE
Hodnota v rozmedzí od , inverzná roja je aritmetický priemer reciprocals údajov (a 1 a 2 , ... a n ): y = n / (1 / a 1 + 1 / a 2 + ... + 1 / a n ). Prírodná história. Encyklopedický slovník.

hodnota v rozmedzí od , inverzná roja je aritmetický priemer reciprocals údajov (a 1 a 2 , ... a n ): y = n / (1 / a 1 + 1 / a 2 + ... + 1 / a n ).

Prírodná história. Encyklopedický slovník.