V pere (v pere) bude (live)

V pere (v pere) bude (live)
Inos. : v priestupku, pod útlakom St. "Koho chcete pretekať ". Pozri závod sa opýtať. Ruské myslenie a reč. Jeho vlastné a iné ". Skúsenosti z ruskej frazeológie. Zbierka obrazových slov a alegórií. TT 1-2. Chôdza a presné slová. Zbierka ruských a zahraničných citátov, príslovie, výroky, príslovie a jednotlivé slová.

inos. : v priestupku, pod útlakom St. "Koho chcete pretekať ". Pozri závod sa opýtať.

Ruské myslenie a reč. Jeho vlastné a iné ". Skúsenosti z ruskej frazeológie. Zbierka obrazových slov a alegórií. TT 1-2. Chôdza a presné slová. Zbierka ruských a zahraničných citátov, príslovie, výroky, príslovie a jednotlivé slová. Petrohrad. , typ. Ak. Sciences. , MI Mikhelson. 1896-1912.