Poistenie z nešťastných udalostí

Poistenie z nešťastných udalostí
Poistenie, ktoré ustanovuje vyplatenie určitého poistenia za stratu pracovnej schopnosti alebo smrti spôsobené nepriaznivými udalosťami v živote osoby. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.
poistenie, ktoré ustanovuje vyplatenie určitého poistenia za stratu pracovnej schopnosti alebo smrti spôsobené nepriaznivými udalosťami v živote osoby.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.