Skupina poistenia

Skupina poistenia
Poistná zmluva uzatvorená s vlastníkom alebo správou spoločnosti, organizácie alebo odborovej organizácie pôsobiacej ako poisťovňa. Poistenecmi sú zamestnanci tejto organizácie. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.
poistná zmluva uzatvorená s vlastníkom alebo správou spoločnosti, organizácie alebo odborovej organizácie pôsobiacej ako poisťovňa. Poistenecmi sú zamestnanci tejto organizácie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.