To bola slávka, a nie lark.

To bola slávka, a nie lark.
Už sa v hrade prebudil. Počul som šum a zvuk hlasov: "Ó, nie, pichliaci vtáci na vetvách kríkov." Ruské myslenie a reč. Jeho vlastné a iné ". Skúsenosti z ruskej frazeológie. Zbierka obrazových slov a alegórií. TT 1-2. Chôdza a presné slová. Zbierka ruských a zahraničných citátov, príslovie, výroky, príslovie a jednotlivé slová.

Už sa v hrade prebudil. Počul som šum a zvuk hlasov: "Ó, nie, pichliaci vtáci na vetvách kríkov."

Ruské myslenie a reč. Jeho vlastné a iné ". Skúsenosti z ruskej frazeológie. Zbierka obrazových slov a alegórií. TT 1-2. Chôdza a presné slová. Zbierka ruských a zahraničných citátov, príslovie, výroky, príslovie a jednotlivé slová. Petrohrad. , typ. Ak. Sciences. , MI Mikhelson. 1896-1912.