MAKROEKONOMICKÝ MODEL

MAKROEKONOMICKÝ MODEL
(Makroekonomický model) Model národné hospodárstvo, ktorý je založený na makroekonomickej teórie (makroekonomické teórie) a ekonometrické analýzy (ekonometrické analýzy). Tieto modely používajú predchádzajúce údaje o premenných, ako je výroba, zamestnanosť a spotreba, na predpovedanie budúcej výkonnosti.
(makroekonomický model) Model národné hospodárstvo, ktorý je založený na makroekonomickej teórie (makroekonomické teórie) a ekonometrické analýzy (ekonometrické analýzy). Tieto modely používajú predchádzajúce údaje o premenných, ako je výroba, zamestnanosť a spotreba, na predpovedanie budúcej výkonnosti. V Spojenom kráľovstve sa v tomto modelingu zaoberajú rôzne skupiny ekonómov. Najväčšiu autoritu majú modely vytvorené na ministerstve financií. Kvalita a praktický význam takto získaných prognóz je však veľmi pochybný.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.