Národné úspory REGISTER

Národné úspory REGISTER
(Národné úspory Reklamná Register) organizácia na starosti Úrad národných úspor (národné úspory), prostredníctvom ktorého môžu ľudia kupujú niektoré typy pokladničných poukážok a iných cenných papierov vysoko spoľahlivé a ktoré je alternatívou k hlavným registrom na Bank of England. Nákupy a predaje sú vykonávané poštou, a výsledný výnos zdanený, ale to je vyplatená pred zdanením (na rozdiel od Bank of England registra).
(národné úspory Reklamná Register) organizácia na starosti Úrad národných úspor (národné úspory), prostredníctvom ktorého môžu ľudia kupujú niektoré typy pokladničných poukážok a iných cenných papierov vysoko spoľahlivé a ktoré je alternatívou k hlavným registrom na Bank of England. Nákupy a predaje sú vykonávané poštou, a výsledný výnos zdanený, ale to je vyplatená pred zdanením (na rozdiel od Bank of England registra). Vzhľadom na to, že transakcie sú vyrobené poštou, táto metóda neposkytuje vysokú flexibilitu potrebnú pre operácie na trhu, ktorý sa vyznačuje tým, dynamikou.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.