Paralelný

Paralelný
Súbežných CHAIN ​​ , elektrický obvod, ktorého komponenty sú spojené tak, že elektrický prúd v obvode je rozdelený medzi týmito zložkami, a prechádza cez ne súčasne. Celkový odpor R, niekoľko odporov zapojených v paralelnom zapojení, je vyjadrená vo všeobecnom vzorci 1 / R = l / R 1 + l / R 2 + 1 / R 3 + .

súbežných CHAIN ​​, elektrický obvod, ktorého komponenty sú spojené tak, že elektrický prúd v obvode je rozdelený medzi týmito zložkami, a prechádza cez ne súčasne. Celkový odpor R, niekoľko odporov zapojených v paralelnom zapojení, je vyjadrená vo všeobecnom vzorci 1 / R = l / R 1 + l / R 2 + 1 / R 3 + ..., kde R 1 , R 2 a R 3 - odpor jeho čiastkových odporov. Celková kapacita C kondenzátorov v paralelnom obvode je reprezentovaná výrazom C = C 1 + C 2 + C 3 + ..., kde C 1 v 2 a C 3 - kapacity jednotlivých kondenzátorov. Pozri tiež tiež SÉRIOVÝ OBVOD.

Vedecký a technický encyklopedický slovník.