PLASMATICKÉ BUNKY

PLASMATICKÉ BUNKY
Bunky skutočne spojivového a krvotvorné tkaniva stavovcov a ľudí, ktorí sa podieľajú ochranné reakcie tela (vytvárajú protilátky). Prírodná história. Encyklopedický slovník.

bunky skutočne spojivového a krvotvorné tkaniva stavovcov a ľudí, ktorí sa podieľajú ochranné reakcie tela (vytvárajú protilátky).

Prírodná história. Encyklopedický slovník.