Polis Combined

Polis Combined
Pravidlo, ktoré zabezpečuje krytie viacerých typov poistenia. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.
Pravidlo, ktoré zabezpečuje krytie viacerých typov poistenia.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.