Zástupca zamestnávateľov

Zástupca zamestnávateľov
Vedúci spoločností, firiem a organizácií alebo iných osôb oprávnených zamestnávateľmi. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.
vedúci spoločností, firiem a organizácií alebo iných osôb oprávnených zamestnávateľmi.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.