REGISTER SPOLOČNÉHO STAVU

REGISTER SPOLOČNÉHO STAVU
(Register akcií) Zoznam akcionárov v držbe akciovej spoločnosti. Zoznam zahŕňa celé meno akcionárov, ich adresy, počet akcií vo vlastníctve každého držiteľa a ich výšku, ako aj triedu akcií. Registrácia v registri potvrdzuje vlastníctvo akcií. Akcionár, ktorý takýmto spôsobom stratil podielové listy, môže dostať duplikát od spoločnosti za predpokladu, že mu bude poskytnutý doklad totožnosti a ak bude do registra zapísaný príslušný zápis.
(register akcií) Zoznam akcionárov v držbe akciovej spoločnosti. Zoznam zahŕňa celé meno akcionárov, ich adresy, počet akcií vo vlastníctve každého držiteľa a ich výšku, ako aj triedu akcií. Registrácia v registri potvrdzuje vlastníctvo akcií. Akcionár, ktorý takýmto spôsobom stratil podielové listy, môže dostať duplikát od spoločnosti za predpokladu, že mu bude poskytnutý doklad totožnosti a ak bude do registra zapísaný príslušný zápis.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.