National Research Institute of Mechanical Engineering menoval Blagonravov

National Research Institute of Mechanical Engineering menoval Blagonravov
Imashou (ulica Griboyedov, 4), zriadený v roku 1938 na Akadémii vied ZSSR. Hlavné vedecké smery: teória strojov a mechanizmov, problémy pevnosti a odolnosti častí strojov, automatizácia technologických procesov. Moskva. Encyklopedická referenčná kniha. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1992.

Imashou (ulica Griboyedov, 4), zriadený v roku 1938 na Akadémii vied ZSSR. Hlavné vedecké smery: teória strojov a mechanizmov, problémy pevnosti a odolnosti častí strojov, automatizácia technologických procesov.

Moskva. Encyklopedická referenčná kniha. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1992.