Tetroda

Tetroda
Tetroda alebo elektrónka lampa má štvrtý elektródy - tienenie ôk medzi anódou a riadiace siete. Posledná elektróda je katóda. Tetrody sa používajú v obvodoch zosilňovania výkonu a oscilátora (oscilátora). Vedecký a technický encyklopedický slovník.

tetroda alebo elektrónka lampa má štvrtý elektródy - tienenie ôk medzi anódou a riadiace siete. Posledná elektróda je katóda. Tetrody sa používajú v obvodoch zosilňovania výkonu a oscilátora (oscilátora).

Vedecký a technický encyklopedický slovník.